Với mục đích nhằm nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, tinh thần, trách nhiệm của học sinh khi tham gia giao thông, trang bị các kiến thức, kỹ năng lái xe đảm bảo an toàn, biết cách xử lý một số tình huống thường gặp. Từ đó