Thực hiện kế hoạch năm học 2019-2020 về việc xây dựng môi trường học Tiếng Anh trong nhà trường, Tổ Tiếng Anh đã tổ chức buổi ngoại khóa dành cho học sinh khối 10 với chủ đề “Học Tiếng Anh Qua Bài Hát”