Với mục đích giúp học sinh hiểu rõ hơn về lịch sử xác lập và đấu tranh bảo vệ chủ quyền Biển đảo của các thế hệ ông cha nhất là 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa