Thông tin chi tiết:
Lưu A
Họ và tên Lưu A
Ngày tháng năm sinh 24/07/2017
Giới tính
Chức vụ Phó Chủ tịch
Điện thoại 01234545454
Email luua@tentinh.gov.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều