TỔ NGỮ VĂN TỔ CHỨC CHUYÊN ĐỀ “DẠY HỌC TÍCH HỢP KIẾN THỨC LIÊN MÔN”  

Dạy học liên môn trong môn Ngữ Văn thực chất là sự vận dụng những nội dung và phương pháp các lĩnh vực, các môn học có liên quan để nhằm tăng hiệu quả dạy học.Vận dụng quan điểm tích hợp trong dạy học Ngữ văn nhằm nâng cao năng lực sử dụng những kiến thức và kĩ năng mà học sinh lĩnh hội được, bảo đảm cho mỗi học sinh huy động có hiệu quả những kiến thức và kĩ năng của mình để giải quyết nội dung bài học. Mặt khác, tránh được những nội dung, kiến thức và kĩ năng trùng lặp, đồng thời lĩnh hội những nội dung, tri thức và năng lực mà mỗi môn học hay phân môn riêng rẽ không có được.
        Giờ học Ngữ văn theo quan điểm tích hợp phải là một giờ học hoạt động phức hợp đòi hỏi sự tích hợp các kĩ năng, năng lực liên môn để giải quyết nội dung tích hợp, chứ không phải sự tác động các hoạt động, kĩ năng riêng rẽ lên một nội dung riêng rẽ thuộc “nội bộ phân môn”.
         Từ thực tiễn trên, tổ Ngữ Văn thực hiện chuyên đề: “  Vận dụng kiến thức liên môn  trong dạy học Ngữ Văn ” với mục tiêu có thể thực hiện giờ học Ngữ Văn đổi mới, hiệu quả, có tính khả thi. Chúng tôi hi vọng cùng chia sẻ kinh nghiệm, hiểu biết về dạy học tích hợp với đồng nghiệp cùng nhau vận dụng vào thực tiễn dạy học để nâng cao chất lượng môn Ngữ Văn.
        Trên cơ sở nghiên cứu nguyên tắc dạy học tích hợp và nguyên tắc đặc thù của dạy học Ngữ Văn, bám sát chuẩn kiến thức kĩ năng và điều kiện dạy học thực tế, tổ Ngữ Văn đã thực hiện hai tiết dạy minh họa với sự tham gia dự giờ, phân tích, rút kinh nghiệm của tất cả các thành viên tổ Ngữ Văn:
     - Sáng thứ Tư ngày 2 tháng 11 năm 2016, cô Huỳnh Thị Thu Cúc dạy minh họa tích hợp kiến thức liên môn bài “Việt Bắc – Tố Hữu” (Phần 2 - tiết 1)
     - Sáng thứ Hai ngày 7 tháng 11 năm 2016, cô Huỳnh Thị Thủy dạy minh họa tích hợp kiến thức liên môn bài “Đất Nước – Nguyễn Khoa Điềm” (tiết 1)
       Qua quá trình thực hiện chuyên đề trên, tổ Ngữ Văn đã tạo được những hiệu quả rõ rệt nhưng đồng thời rút ra những bài học sau:
         - Giáo viên giúp học sinh tích hợp các kiến thức và kĩ năng đã lĩnh hội, xác lập mối liên hệ giữa các tri thức và kĩ năng thuộc các phân môn đã học bằng cách tổ chức, thiết kế các nội dung, tình huống tích hợp để học sinh vận dụng phối hợp các tri thức và kĩ năng riêng của các phân môn vào giải quyết vấn đề đặt ra, qua đó lĩnh hội các kiến thức và phát triển năng lực, kĩ năng tích hợp.
         - Phát huy tính tích cực chủ động và sáng tạo của HS; chú trọng mối quan hệ giữa HS với SGK;  HS chủ động tự đọc, tự làm việc độc lập theo SGK, theo hướng dẫn của GV.
        - Việc dạy học tích hợp đòi hòi mỗi giáo viên và học sinh không ngừng học tập, tích lũy kiến thức của nhiều môn học khác nhau để có tri thức liên môn phù hợp với từng nội dung bài học.
Sau đây là một số hình ảnh của chuyên đề:

Nguồn: tvon.khanhhoa.edu.vn
Bài tin liên quan
Tin tức
Tin tức
Tin đọc nhiều