TRƯỜNG THPT TÔ VĂN ƠN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐẠI DIỆN PHỤ HUYNH HỌC SINH NĂM HỌC 2019-2020

Sáng ngày 21 tháng 9 năm 2019, trường THPT Tô Văn Ơn tổ chức hội nghị đại diện phụ huynh học sinh năm học 2019-2020.

                 Thầy Phan Hữu Nghĩa- Phó hiệu trưởng phụ trách cùng anh Nguyễn Minh Tâm- Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh đồng chủ trì hội nghị.

TRƯỜNG THPT TÔ VĂN ƠN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐẠI DIỆN

 PHỤ HUYNH HỌC SINH NĂM HỌC 2019-2020

 

 

                  Sáng ngày 21 tháng 9 năm 2019, trường THPT Tô Văn Ơn tổ chức hội nghị đại diện phụ huynh học sinh năm học 2019-2020.

                 Thầy Phan Hữu Nghĩa- Phó hiệu trưởng phụ trách cùng anh Nguyễn Minh Tâm- Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh đồng chủ trì hội nghị.

                 Anh Nguyễn Minh Tâm thay mặt Ban đại diện cha mẹ học sinh báo cáo tổng kết công tác của Ban đại diện cha mẹ học sinh trong năm học 2018-2019, đề ra phương hướng hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trong năm học 2019-2020.

                Thầy Phan Hữu Nghĩa- Phó hiệu trưởng phụ trách thông báo những nét chính về kết quả đạt được của nhà trường trong năm học 2018-2019, phương hướng và những nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2019-2020.

                Hội nghi được nghe nhiều ý kiến đóng góp của phụ huynh học sinh xoay quanh các nội dung: Thực hiện việc dạy tăng tiết cho học sinh khối 12; phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với phụ huynh trong quản lý việc học tập, giáo dục học sinh; biện pháp xử lý đối với những học sinh thường xuyên vi phạm nội quy của nhà trường...

                Hội nghi đã bầu Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường năm học 2019-2020 gồm 5 thành viên, anh Nguyễn Điểm được hội nghi tín nhiệm bầu làm trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh của trường THPT Tô Văn Ơn Năm học 2019-2020./.

 

                                                                                Tin và ảnh: Thanh Hùng

Nguồn: tvon.khanhhoa.edu.vn
Bài tin liên quan
Tin tức
Tin tức
Tin đọc nhiều