HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÔNG TÁC TUYỂN SINH VÀO CÁC TRƯỜNG TRONG QUÂN ĐỘI

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN  TỔ CHỨC SƠ TUYỂN NĂM 2020

XEM CÔNG VĂN 247

Nguồn: tvon.khanhhoa.edu.vn
Bài tin liên quan
Thông báo
Tin tức
Tin đọc nhiều